Home > Hòa Phát Gia Lai

BQL Khu Kinh tế tỉnh cấp mới hai dự án đầu tư trong KCN Nhơn Hòa

Vừa qua, Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh cấp mới hai dự án của hai công ty thuộc tỉnh Gia Lai, đầu tư trong Khu Công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn, với tổng vốn đầu tư gần 30 tỷ đồng. Ảnh: một góc của KCN Nhơn Hòa. Dự

đọc tiếp