Home > ANT
Nhà máy thức ăn chăn nuôi GreenFeed

Bình Định sẽ trở thành trung tâm thức ăn chăn nuôi

Những năm gần đây, nhờ lợi thế về vị trí địa lý, vị trí địa lý, giao thông, nguồn nguyên nguyên liệu và đầu ra sản phẩm, ngành chế biến thức ăn chăn nuôi (CBTACN) tỉnh Bình Định có bước phát triển khá mạnh. Nhiều nhà máy chế biến TACN Theo báo

đọc tiếp