Home > thức ăn gia súc (Page 3)
Cục chăn nuôi đến tham quan nhà máy GreenFeed Bình Định

Cục chăn nuôi đến tham quan nhà máy GreenFeed Bình Định

Vào ngày 28/5/2014 vừa qua, nhà máy GreenFeed Bình Định đã đón tiếp ông Nguyễn Anh Tuấn - trưởng đoàn cùng một số thành viên khác đại diện Cục chăn nuôi đến tham quan và làm việc với ban lãnh đạo nhà máy GreenFeed Bình Định.  Đoàn tham quan của Cục

đọc tiếp