Home > Hoa Sen Group (Page 2)
Ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HSG được bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty con HSBD.

Tập đoàn Hoa Sen mở công ty con mới tại Bình Định để đầu tư vào KCN Nhơn Hòa

Tập Đoàn Hoa Sen (HSG) là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu tại Việt Nam và ASEAN, hiện đang xác lập và giữ vững vị thế số 1 về sản xuất kinh doanh Tôn - Thép ở Việt Nam. Hiện nay tập đoàn đã có 4 nhà

đọc tiếp