Home > KCN Nhơn Hòa (Page 11)
Cổng chính KCN Nhơn Hòa

Bình Định: Thành lập Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Theo Cổng giao tiếp điện tử UBND tỉnh Bình Định, UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 479/QĐ-CTUBND ngày 5.3.2009 về việc thành lập Khu công nghiệp (KCN) Nhơn Hòa. KCN Nhơn Hoà được xây dựng trên địa bàn 2 xã Nhơn Hòa và Nhơn Thọ, huyện An Nhơn, với

đọc tiếp