Home > Nhà đầu tư thứ cấp > Proconco nằm trong top 100 doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc lớn nhất thế giới

Proconco nằm trong top 100 doanh nghiệp sản xuất thức ăn gia súc lớn nhất thế giới

Đầu tháng 9 năm 2013, Tạp chí Feed International đã công bố danh sách thường niên những công ty sản xuất TĂGS lớn nhất thế giới với sản lượng hằng năm trên 1 triệu tấn, cùng những bình luận về chiến lược phát triển của những công ty hàng đầu.

0006[1]

Danh sách năm nay bao gồm 84 công ty có sản lượng hàng năm trên 1 triệu tấn, được sắp xếp theo sản lượng từ lớn đến nhỏ .

Proconco là công ty đứng thứ 68 trong 84 công ty sản xuất TĂGSCN lớn nhất thế giới có sản lượng hàng năm trên 1 triệu tấn.